Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Investeringsbehov ved ombygging av båsfjøs

I Nordland har 6 av 10 melkebruk båsfjøs, og over halvparten av disse har under 30 årskyr.  Med dagens finansieringsordninger, er det en stor utfordring for disse gårdsbrukene å få bygget om, både til omsorgsbinger og til lausdrift, slik at de fortsatt kan være i drift etter 2024/2034.

 

Investeringsbehov ved ombygging av båsfjøs - les hele saken

Astrid Tove Olsen

Kan vi spise penger?

Avisa Nordland kommenterer på lederplass at «fisk står mot ost» i Norges forhandlinger om en frihandelsavtale med Storbritannia. Avisa konkluderer med at om regjeringen må ofre en ost eller to, så behøver det ikke være noen krise for norsk landbruk. Utsagnet kan ikke stå uimotsagt:
Større kunnskapsmangel skal man lete lenger etter!Kan vi spise penger? - les hele saken

Lær noe nytt i Økouka!

Økouka i Nordland byr på både gårdsbesøk og webinarer i perioden 19.-25. september. 

Lær noe nytt i Økouka! - les hele saken

To reinsdyr i skogen

Den siste reineier – den siste beitebruker

Skal vi feire Kulturhovedstad Bodø 2024 med reindrifts- og beitenæringa under avvikling?

Den siste reineier – den siste beitebruker - les hele saken


Båldialog om bynært landbruk og lokal matproduksjon

Jordvern Nordland inviterte faglagene i landbruket, fylkesmannen, næringsforeninga, kokker og politikere til en av høstens viktigste samtaler i Bodø økologiske besøkshage, tirsdag 25. august. Birte Lykkegaard representerte Nordland Bonde- og Småbrukarlag:

Båldialog om bynært landbruk og lokal matproduksjon - les hele saken

REKO-ring i Vesterålen

Vi starter REKO-ring i Vesterålen!  Er du interessert i å selge produktene dine her, så bli med på oppstartsmøtet 26. mars!

REKO-ring i Vesterålen - les hele saken


Fylkesleder Astrid T. Olsen på talerstolen

Velkommen til årsmøte!

Nordland Bonde- og Småbrukarlag avholder årsmøte PR TELEFON lørdag 14. mars

Velkommen til årsmøte! - les hele saken

Nysgjerrige kviger på beite

Klima - utfordringer og muligheter for landbruket i nord

Hvilken praktisk betydning får klimaendringene for deg og ditt gårdsbruk?  Bli med på seminar i Bodø 22. januar!

Klima - utfordringer og muligheter for landbruket i nord - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10
E-post: medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

Kontoret  til Norsk Bonde- og Småbrukarlag er nå bemannet hver mandag, onsdag og fredag innenfor kontortid kl 08-16.

Henvendelser ellers kan gjøres til:

Anders Nordstad, tlf 482 04 755, anders@smabrukarlaget.no

Kjersti Hoff, tlf 971 20 960, kjersti@smabrukarlaget.no

Vilde Haarsaker, tlf 476 68 984, vilde@smabrukarlaget.no


/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as