Nordland Bonde- og Småbrukarlag

Kontakt oss     Facebook     Lokallag     Årsmelding     Arkiv     Hjem

Nordnorsk matproduksjon er et klimatiltak

Det mest klimavennlige nordlandsbonden kan gjøre, er å produsere mest mulig mat til nordlandsbefolkningen på en så ressurseffektiv og miljøvennlig måte som mulig.

Nordnorsk matproduksjon er et klimatiltak - les hele saken

Landbruket må kreve fritid og tilgang til egne penger!

Avløserrefusjonen kommer for sent, skriver leder i Harangsfjord Bonde- og Småbrukarlag, Paul-Arne Gaupen.  Pengene må utbetales kvartalsvis, så det blir like lett å ta seg fri et par dager i januar som i desember.

Landbruket må kreve fritid og tilgang til egne penger! - les hele saken

Investeringsbehov ved ombygging av båsfjøs

I Nordland har 6 av 10 melkebruk båsfjøs, og over halvparten av disse har under 30 årskyr.  Med dagens finansieringsordninger, er det en stor utfordring for disse gårdsbrukene å få bygget om, både til omsorgsbinger og til lausdrift, slik at de fortsatt kan være i drift etter 2024/2034.

 

Investeringsbehov ved ombygging av båsfjøs - les hele saken

Astrid Tove Olsen

Kan vi spise penger?

Avisa Nordland kommenterer på lederplass at «fisk står mot ost» i Norges forhandlinger om en frihandelsavtale med Storbritannia. Avisa konkluderer med at om regjeringen må ofre en ost eller to, så behøver det ikke være noen krise for norsk landbruk. Utsagnet kan ikke stå uimotsagt:
Større kunnskapsmangel skal man lete lenger etter!Kan vi spise penger? - les hele saken

Lær noe nytt i Økouka!

Økouka i Nordland byr på både gårdsbesøk og webinarer i perioden 19.-25. september. 

Lær noe nytt i Økouka! - les hele saken


To reinsdyr i skogen

Den siste reineier – den siste beitebruker

Skal vi feire Kulturhovedstad Bodø 2024 med reindrifts- og beitenæringa under avvikling?

Den siste reineier – den siste beitebruker - les hele saken

Båldialog om bynært landbruk og lokal matproduksjon

Jordvern Nordland inviterte faglagene i landbruket, fylkesmannen, næringsforeninga, kokker og politikere til en av høstens viktigste samtaler i Bodø økologiske besøkshage, tirsdag 25. august. Birte Lykkegaard representerte Nordland Bonde- og Småbrukarlag:

Båldialog om bynært landbruk og lokal matproduksjon - les hele saken


REKO-ring i Vesterålen

Vi starter REKO-ring i Vesterålen!  Er du interessert i å selge produktene dine her, så bli med på oppstartsmøtet 26. mars!

REKO-ring i Vesterålen - les hele saken

Velg ditt fylkeslag

Kontakt med sekretariat

Tlf sentralbord: 22 00 59 10

E-post:
medlem@smabrukarlaget.no  post@smabrukarlaget.no

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2021
(studieheftet-2021.pdf, 647kB)

/share/mime/48/pdf.png Håndbok for Reko-ringen
(handbok-for-reko-ringen.pdf, 661kB)

/share/mime/48/pdf.png Årsmelding 2019-20
(arsmelding-2019-2020-siste.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Strategidokument til landsmøtet
(strategidokument-til-landsmotet.pdf, 110kB)

Artikler fra siste utgave av medlemsbladet

Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Bonde og Småbruker utgivelsesplan 2021
(bonde-og-smabruker-utgivelsesplan-2021.pdf, 756kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Forside
(bogsnr321s1.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Leder, kronikk
(bogsnr321s2.pdf, 114kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Salmonella i norsk dagligvarehandel
(bogsnr321s3.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_Tre av fire bruk borte på 50 år
(bogsnr321s4.pdf, 297kB)

/share/mime/48/pdf.png Bonde og småbruker, nr.3 2021_- Endelig satt på plass
(bogsnr321s8.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41, 0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970167943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vippsnummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as