Stortinget Løvebakken - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Politikk

Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber med en rekke politiske temaer og dekker bredden i norsk jordbrukspolitikk. Bli bedre kjent med noen av temaene vi jobber med her. 

Det politiske arbeidet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag involverer alle ledd i organisasjonen, fra lokallag til landsmøtet. Hovedfokuset i det politiske arbeidet er jordbruksoppgjøret, som finner sted hvert år i april og mai. 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber inn mot Stortinget, lokalpolitikere og andre beslutningstakere for å påvirke jordbrukspolitikken og annen politikk i tråd med våre styringsdokumenter. I tillegg er vi en del av den internasjonale småbrukerbevegelsen La Via Campesina, og vi jobber for å påvirke internasjonal handel- og utviklingspolitikk i tråd med prinsipper om solidaritet, bærekraft og agroøkologi. 

For en fullstendig oversikt over vår politikk, sjekk ut Styringsdokumentene.