Bilde Til Nettside 2

Styringsdokumenter

Norsk Bonde- og Småbrukarlag styres etter en rekke dokumenter vedtatt av landsmøtet. Organisasjonens styringsdokumenter er vedtekter, prinsipprogram, politisk plattform og strategi.

Vår formålsparagraf: «Norsk Bonde- og Småbrukarlag er ein fagleg og næringspolitisk organisasjon, som har til føremål å fremje dei faglege, kulturelle, sosiale og økonomiske interessene til folk i jordbruket. Organisasjonen skal på alle område arbeide for å skape gode og jamstelte vilkår for alle i jordbruket, og skal vere aktivt med på oppgåver som fremjar utvikling og trivsel i lokalsamfunnet. Norsk Bonde- og Småbrukarlag er partipolitisk nøytralt og ubunde.»

 

Klikk på styringsdokumentet under eller last ned dokumentet i venstre marg.

  Lover (vedtekter) for Norsk Bonde- og Småbrukarlag Prinsipp-program for Norsk Bonde- og Småbrukarlag Politisk plattform for Norsk Bonde- og Småbrukarlag