Valgnemnda Arbeidsmøte Styret 2022

Studiearbeid

Jordbruksoppgjøret Organisasjon

I forkant av jordbruksoppgjøret gjennomføres det årlig et studiearbeid i organisasjonen. Gjennom studiearbeidet gir medlemmene sine innspill til vårens jordbruksforhandlinger.

Klikk her for å laste ned studiehefte høst 2023 (del 1, JF 2024)

Studiearbeidet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag starter i august med studiearbeid del 1. Del 1 av studiearbeidet er hovedsakelig ment som en forberedelse til landsmøtet i november. Spørsmålene i studiehefte del 1 tas også opp i politisk verksted under landsmøtet. 

Del 2 av studiearbeidet sendes ut ved årsskiftet. Her bes lokal- og fylkeslag om å komme med konkrete skriftlige innspill. 

Del 1 og 2 av studiearbeidet kan gjennomføres som tilskuddsberettigede studieringer i laget. Les mer om dette her.

 

Studiearbeid til jordbruksforhandlingene 2024

Studiearbeidet i forkant av jordbruksforhandlingene 2024 har oppstart i august 2023. Studieheftet del 1 publiseres her onsdag 23. august. I forbindelse med oppstarten av studiearbeidet arrangeres det et fellesmøte på Teams 23. august kl.20.00. Møtet er åpent for alle. Link finner du ved å klikke her.