Valgnemnda Arbeidsmøte Styret 2022

Studiearbeid

Jordbruksoppgjøret Organisasjon

I forkant av jordbruksoppgjøret gjennomføres det årlig et studiearbeid i organisasjonen. Gjennom studiearbeidet gir medlemmene sine innspill til vårens jordbruksforhandlinger. Studiearbeid del 2 - JF 2024 er nå i gang!

Studiearbeidet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag starter i august med studiearbeid del 1. Del 1 av studiearbeidet er hovedsakelig ment som en forberedelse til landsmøtet i november. Spørsmålene i studiehefte del 1 tas også opp i politisk verksted under landsmøtet. 

Del 2 av studiearbeidet ble sendt ut til medlemmene i starten av januar. Her skal lokallagene komme med konkrete innspill. 

Studiearbeidet kan gjennomføres som tilskuddsberettigede studieringer i laget. Les mer om dette her. Husk å melde inn studieringen før første studieringmøte. 

 

Klikk her for å laste ned studiearbeidet del 2 - JF 2024

 

Klikk her for å levere studiearbeidet

 

Studiearbeid til jordbruksforhandlingene 2024

Studiearbeid del 1 ble gjennomført høsten 2023, og avsluttet med politisk verksted i forkant av landsmøtet fredag 10. november.

Del 2 av studiearbeidet ble sendt ut til medlemmene fredag 5. januar. Tirsdag 9. januar kl. 20.00 kan du delta på oppstartsmøte til studiearbeidet. Oppstartsmøtet er ment for deg som ikke har deltatt på studiearbeid i NBS tidligere, eller som ønsker en oppfrisking i hva jordbruksforhandlingene er og hvordan de foregår. 

Det blir deretter arrangert fire påfølgende studiearbeid-seminarer i januar/februar for våre medlemmer og andre som deltar i en studiering i regi av NBS. 

Tirsdag 9. januar kl. 20.00: Oppstartsmøte for studiearbeidet 2024 (for deg som ikke har deltatt på studiearbeid i NBS tidligere eller ønsker en oppfriskning) (lenke)

Tirsdag 16. januar kl. 20.00: Hvordan fordele avtalemidler i tråd med NBS-politikk? (lenke)

Torsdag 25. januar kl. 20.00: Hvordan øke grøntproduksjonen gjennom virkemidlene i JA? (lenke)

Torsdag 1. februar kl. 20.00: Hva vil vi med gris og kylling? (lenke)

Tirsdag 6. februar kl. 20.00: Produksjonsregulering sau (lenke)
OBS NY DATO!

 

Frist for å levere studiearbeidet er 1. mars. Svarene skal leveres inn i et eget digitalt skjema

Klikk for å levere studiearbeidet