Fylkessekretærene og fylkeslederne i Norsk Bonde- og Småbrukarlag står ute foran en grå vegg og jubler med hendene i været. De smiler. Bildet er tatt under landsmøtet i 2021. - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Fylkeslag

Medlemmene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er fordelt på 18 fylker og om lag 200 lokallag. Her finner du kontaktinformasjonen til våre fylkeslag.

Fylkeslagene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag er selvstendige enheter og følger den gamle fylkesinndelingen. Det vil si at det er 18 fylkeslag i organisasjonen. 

Fylkeslederen er fylkeslagets politiske talsperson. Hvert fylke har en ansatt fylkessekretær.

 

FYLKE

FYLKESLEDERE

FYLKESSEKRETÆRER

Østfold

Romy Rohmann

romy.rohmann59@gmail.com

Tlf: 90272429

Lillian Ørka

sekretar.ostfold@smabrukarlaget.no

Tlf: 916 03 616

Oslo
Akershus

Marius Røer Andresen

marius.roer@gmail.com

Tlf: 970 84 134

Karl Sverre Holdal

osloakershus@smabrukarlaget.no

Tlf: 977 66 686

Hedmark

 

Grim Jardar Åsgård

hedmark.bs@gmail.com

Tlf: 913 29 856

Ingar Elgevasslien

sekr.hedmark@smabrukarlaget.no

Tlf: 974 72 777

Oppland

Svein Løken

sv.loken@gmail.com

Tlf: 900 42 883  

Kari Hanne Pavenstädt

sekr.oppland@smabrukarlaget.no

Tlf: 905 82 177

Buskerud

Ståle Versland

Stale.versland@gmail.com

Tlf: 950 69 222

Ketil Jørstad

buskerud@smabrukarlaget.no

Tlf: 970 27 933

Vestfold

Audun Emil Tvedten

audun.e.tvedten@gmail.com

Tlf: 930 33 686

Bergljot Styrvold

vestfold@smabrukarlaget.no

Tlf: 416 81 335

Telemark

Per Helge Seltveit

perseltveit@outlook.com

Tlf: 950 36 170

Silje Hegg

telemark@smabrukarlaget.no  

Tlf: 958 16 118

Aust-Agder

 

Kjell Gunnar Blakstad

kjell.blakstad@hotmail.com

Tlf: 37 09 62 30

Kjell Gunnar Eskilt

kjell@eskilt.com

Tlf: 911 767 07

Vest-Agder

Kurt Stanley Olsen

kusolsen@gmail.com

Tlf: 901 68 568

May-Brit Borgi Olsen

vestagder@smabrukarlaget.no 

Tlf: 916 42 547

Rogaland

Stig Arild Helgesen

sahelgesen@gmail.com 

Tlf: 481 56 697

Vivian Huglen

vivian.huglen@gmail.com

Tlf: 932 30 101

Hordaland

Leif Grutle

leif.grutle@haugnett.no

Tlf: 986 39 004

Åse Marie Reisæter

hordaland@smabrukarlaget.no

Tlf: 480 21 004

Sogn og Fjordane

Hanne Bjerkvik

hmbjerkvik@gmail.com

Tlf: 482 58 256

Karen Hornnes

sognogfjordane@smabrukarlaget.no   

Tlf: 481 67 076

Møre og Romsdal

Stein Brubæk

stein359@gmail.com

Tlf: 915 63 259

Eli Kristin Sæther 

moreogromsdal@smabrukarlaget.no

 Tlf: 984 98 838

Sør-Trøndelag

Oskar Tørres Lindstad

Osklin@hotmail.no

Tlf: 476 61 444

Wenche Bringsli Husby

strondelag@smabrukarlaget.no

Tlf: 950 35 866

Nord-Trøndelag

Ola B. Lie-Husby

li_eberth_ling@hotmail.com

Tlf: 473 67 759

Åse Helene Monsø

nordtrondelag@smabrukarlaget.no

Tlf: 950 90 592

Nordland

Bernt Skarstad

berntsk@start.no

Tlf: 416 46 473

Per-Anton Nesjan

nordland@smabrukarlaget.no

Tlf 907 38 869

Troms

 

Frank Valø

frankhalvar@gmail.com

Tlf: 480 56 134

Margrethe Figved

troms@smabrukarlaget.no

Tlf: 932 44 599

Finnmark

 

Jon Nikolaisen

jonnikol@gmail.com  

Tlf: 930 73 877

Britha Marie Stavang Berg

finnmark@smabrukarlaget.no

Tlf: 403 90 032