Vestfold

Kontakt

Fylkessekretær Bergljot Styrvold

vestfold@smabrukarlaget.no

Leder Audun Tvedten

audun.e.tvedten@gmail.com

 

Vestfold BS har per i dag ikke lokallag. Dersom du ønsker å starte et lokallag i Vestfold, kontakt fylkessekretær.