Torgeir Tajet fra Norsk Landbruksrådgivning Viken - Foto: Bergljot Styrvold

Årsmøte på Solli gård i Stokke

Vestfold Bonde- og Småbrukarlag har avholdt årsmøte med klima, bærekraft og mulighetene til å binde karbon i jorda som tema. 

Mange bønder gir god matvareberedskap


Årsmøtet i Vestfold Bonde- og Småbrukarlag har vedtatt en uttalelse der det står at mange bønder gir god matvareberedskap. Bakgrunnen er krigen i Ukraina og at mange nå uttrykker bekymringer om den norske matvareberedskapen. I uttalelsen heter det videre at matproduksjon og dyrking av jord kan ikke skrus av og på etter de politiske vindene, det krever forutsigbarhet og langsiktighet. Årsmøtet stiller også spørsmål ved om det er moralsk riktig at rike land kjøper maten ut av munnen på mennesker i fattige land og dermed også i tillegg bidrar til økte priser på maten?


Årsmøtet vedtok også en uttalelse der det ble uttrykt stor bekymring for det vil lønne seg å så og å gjødsle jordene denne våren. Årsaken er den enorme prisøkningen på flere innsatsfaktorer. Årsmøtet mener at de lovnadene som kommer fra regjering og fra landbruks- og matministeren er for lite konkrete til å sikre framtida til norsk jordbruk.
Årsmøtet ble holdt på Solli gård i Stokke 17. mars og hadde fagprogram om de kommende jordbruksforhandlingene, om klimautfordringene og bærekraftig jordbruk og om muligheter for å binde karbon i jorda.
Audun Tvedten fra Larvik ble gjenvalgt som leder. Med seg i styret har han Trond Jahren fra Sande, Tore Jardar Wirgenes fra Larvik, Ole Christian Torkildsen og Dan Hjorteseth, begge fra Stokke.