Inntektsutvalget Bonde Som Ser På Kyra - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Hjelpetelefon for bønder

Velferd

Med utgangspunkt i Bondens nettverk, har vi etablert et lavterskeltilbud til bønder for å forebygge psykisk uhelse og for å skape et sikkerhetsnett.

Dersom det står om liv og helse, ring 113

 

Vi kan hjelpe deg med:

  • Å snakke om ting som du kanskje synes er vanskelig å snakke om
  • Å finne noen som kan gi økonomisk veiledning, hjelp med dyrevelferd, helsemessig hjelp, sorg, bekymring for andre som trenger hjelp osv.

Vi kan tilby veiledning til hvor, hvem, og hvordan du kan gripe fatt i de forskjellige praktiske og kanskje økonomiske utfordringene du sliter med.

Vi er en gjeng bestående av fagkonsulent fra landbrukskontoret, landbruksmekaniker, representanter fra NBS, bedriftsøkonom og andre ressurspersoner som er tilgjengelig for en prat. Vi har ikke helsefaglig bakgrunn. 

Vi håndterer alle henvendelser konfidensielt, og henter inn samtykke fra deg som tar kontakt hvis vi må ta kontakt med andre for å hjelpe deg.

 

Personer du kan ta kontakt med på telefon, sms, eller e-post er:

Inger Lise Sveum-Aasbekken, tillitsvalgt Søndre Land BS/Oppland BS/NBS, utdannet innen regnskap, økonomi, lederutvikling og kommunikasjon

473 69 642

ilsve@online.no

 

Arne Aasbekken, tillitsvalgt Søndre Land BS, landbruksmekaniker og bonde

416 95 923

arne.aasbekken@felleskjopet.no

Anette Sand, utdannet innen skogbruk og kommunikasjon, Fagkonsulent Landbrukskontoret i Søndre Land kommune

413 15 981

Anette.sand@sondre-land.kommune.no

 

 

Andre telefoner:

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (åpne hver dag, hele døgnet)

Mental Helse Hjelpetelefonen: 116 123 (åpen hver dag, hele døgnet)

Røde Kors-telefonen: 815 55 201 (gratis telefon mandag – fredag kl. 9-16)

Politi: 02800

 

Nødnummer:

Brann: 110

Politi: 112

Ambulanse: 113

 

 

Fem råd for god bondehelse fra godtbondevett.no