Småbruk kvinner i landskap internasjonalt - Foto: Pixabay/Pexels

Internasjonalt arbeid

Internasjonale handelsavtaler, trender og markeder legger føringer for norsk jordbrukspolitikk. Samtidig påvirker Norges handelsarbeid andre lands matsikkerhet og -suverenitet. Norsk Bonde- og Småbrukarlag jobber internasjonalt for å sikre solidarisk og bærekraftig matproduksjon på tvers av grenser.

Handelsavtaler begrenser jordbruket

Internasjonal handel og handelsavtaler legger mange føringer og begrensinger for norsk landbrukspolitikk: hva vi kan produsere, hvordan det kan produseres, hva og hvordan vi kan importere og eksportere matvarer og fôrråvarer, og hvordan vi kan innrette nasjonale tilskuddssystemer for å nå våre landbrukspolitiske mål.

Handelspolitikken Norge fører må ivareta det norske jordbruket. Samtidig må våre handelsavtaler ikke gå på bekostning av andre lands matsikkerhet og -suverenitet. Internasjonale frihandelsorganisasjoner skal ikke legge rammer for hvert enkelt lands jordbrukspolitikk.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er medlem i Handelskampanjen, en allianse av ulike organisasjoner som jobber for at handelsorganisasjoner og det internasjonale handelsregelverket skal støtte og beskytte verdens fattige land og folk. Den internasjonale handelspolitikk må ivareta lokale markeder og lokale produsenter, og gjøre det lettere for lokale myndigheter å føre en politikk som utvikler eget matsystem i en bærekraftig retning.

 

Les mer om handelspolitikk her. 

 

Solidaritet med bønder i andre land

Norsk Bonde- og Småbrukarlag er medlem av La Via Campesina (LVC), en internasjonal bevegelse av småskalabønder og landarbeidere. Vi har et tett samarbeid med den europeiske avdelingen European Coordination Via Campesina (ECVC), hvor vi tidligere har sittet i styret.

ECVC er en grasrotorganisasjon av 31 nasjonale og regionale småbrukerorganisasjoner i 21 europeiske land. Sammen med LVC arbeider Norsk Bonde- og Småbrukarlag for at bønders innsikt og ferdigheter i matproduksjon skal videreføres og kombineres med moderne agronomi og teknologi.

 

Les mer om internasjonal solidaritet her. 

 

Se La Via Campesina sin video om FNs erklæring om småbønders rettigheter her:

Explained: UN Declaration on Rights of Peasants and Other People Working in Rural Areas (UNDROP) from La Via Campesina on Vimeo.

Klikk her for å laste ned norsk versjon av UNDROP (oversatt av Olav Randen).

Eller les brosjyren We feed the world. 

 

Norsk Bonde- og Småbrukarlag mener:

  • Jordbruket skal hente mer av inntekten sin fra markedet. Økte produsentpriser muliggjøres ved at man utnytter handlingsrommet i importvernet.
  • Norske myndigheter må i mye større grad utnytte de mulighetene som ligger i WTO-avtalen med hensyn til å nytte prosenttoll eller kronetoll for å oppnå best mulig beskyttelse for norske produkter.
  • Tollvernet skal styrkes gjennom forhandlinger med WTO. Her bør Norge samarbeide bedre med andre land med lignende interesser.

Relevante artikler