Småbruk kvinner i landskap internasjonalt - Foto: Pixabay/Pexels

Sats på kvinner i verdens matproduksjon og i fredsarbeidet

Likestilling Internasjonalt

Gratulerer med kvinnedagen! Småbrukerkvinnene står sammen i solidaritet på verdens internasjonale kvinnedag.

Av Kvinneutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Det er ikke sant at verdens mat i hovedsak produseres av menn i agroindustrien. Ifølge FNs organisasjon for mat og landbruk, FAO, produseres nærmere 70 prosent av maten av småbønder, og minst halvparten av disse er kvinner.

Mesteparten av maten spises der den blir produsert, mens de fleste avtaler handler om maten som eksporteres.  Nok mat og sunn mat, klimaendringer, forbruksreduksjon, likestilling, stoppe tap av biologisk mangfold er alle gode grunner til å satse på landbruket i både vårt land, globalt og i bistanden. FAO slår også fast at vekst i brutto nasjonalprodukt for landbruket i utviklingsland i gjennomsnitt er 2,9 ganger mer effektivt for å redusere fattigdom sammenliknet med vekst i andre sektorer. Omtrent 40 prosent av alle «økonomisk aktive» i verden er bønder. Det er i hovedsak i Europa at antall små gårder reduseres. I resten av verden er tendensen at småskala-landbruk øker, og kvinner er ofte i fremste rekke for å ta tilbake makten over matkultur, matproduksjon og nye distribusjonsmåter.  

De store kornprodusentene Russland og Ukraina er i en meningsløs krig. Det er en ufattelig tragedie. Krigen fører til lidelser for folk og dyr. Ødeleggelsene av miljø og matjord er allerede store. Flere land stiller spørsmål om egen matvaresituasjon og det kommer til uttrykk som beredskapsdyrking, krav om kornlager og urbane landbruksprosjekt. Det er tragisk at det må en krig i nærområdet til for å åpne flere øyne, men nå vet vi det er både etisk og klokt at alle land kan fø egen befolkning.  

Kvinner og menn rammes av konflikt på ulikt vis og det er over 20 år siden FNs sikkerhetsråd vedtok at kvinner må ha en større rolle i fredsbevarende arbeid fordi det viste seg at kvinners medvirkning i fredsprosesser er utslagsgivende for varig fred. Siden 2000 har FN vedtatt ytterligere ni resolusjoner om kvinner, fred og sikkerhet. Alt henger sammen med respekt for hverandre og for moder jord.

Småbrukerkvinnene står sammen med kvinner i krig og konflikt i solidaritet på verdens internasjonale kvinnedag!