Foto Rakel Skjerve

Grønt Spatak

Gjennom prosjektet Grønt Spatak får ungdommer over hele landet tilbringe ti sommerdager til gards, seters eller på beitetilsyn. 

Fra det året du fyller 16 år til og med året du fyller 30 år har du muligheten til å bli med Natur og Ungdom ut på bygda på et gratis sommereventyr! Du trenger ikke ha erfaring; alt du trenger er interesse, engasjement og 10 ledige dager når som helst gjennom sommerferien. Enten kan du dra sammen med en venn eller to, eller så får du nye venner!

  

Besøk oss på Spatak.no

 

Men hvorfor sender Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Natur og Ungdom hver sommer rundt 120 ungdommer ut for å hjelpe til med melking, graving, børsting, ysting, luking, hesjing, høsting og for å se til sauer?

Befolkningen i verden øker, samtidig som klimaendringer gjør det vanskeligere for verdens bønder å produsere mat. Når vi i tillegg har skjevfordeling av ressurser, blir det å dyrke mat til verdens befolkning blant de største utfordringene i vår tid. Norge må være med på dugnaden, og vi må gjøre det på en miljøvennlig måte!

Når små gårder legges ned trengs mer diesel, kunstgjødsel, sprøytemidler og soya fra Brasil for at man skal kunne produsere nok mat på gårdene som blir igjen. Derfor må vi jobbe for et spredt, mangfoldig jordbruk over hele verden. For at norsk politikk skal gi oss dette, må vi engasjere oss og ha interesse for jordbruket!

På Grønt Spatak blir du utplassert hos hyggelige bønder, som er glade for å få arbeidskraft, og glade for å få fortelle om jobben de gjør. Norsk Bonde- og Småbrukarlag hjelper oss å finne godt vertskap. Du kan velge mellom å dra til en gård, til ei seter, eller på beitetilsyn for å se til sau og rovdyr. Alle utgifter er dekket, også reise.

I forkant av utplasseringen møtes deltakerne på Vårsamlingen, som arrangeres siste helga i mai. Her får du lære mer om hvorfor norsk jordbruk er viktig og solidarisk, om rovdyyrproblematikk, og om grunnlaget for det hele: jord! Vårsamlingen er i utgangspunktet obligatorisk, men har man eksamen eller av andre spesielle grunner ikke anledning, ordner vi alternative opplegg.

Prosjektet ble opprettet i 1993 og er et samarbeid mellom Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Prosjektet er finansiert av Felleskjøpet, Tine og Miljødirektoratet.

  

Besøk oss på Spatak.no