For tillitsvalgte

Her finner du som tillitsvalgt relevante ressurser, samt skjema for årsmelding og Gjensidige-midler.

Her finner du nyttige ressurser og lenker for tillitsvalgte i NBS. 

 

ÅRSMELDINGSSKJEMA

Lokallag skal levere resultatet av valgene på årsmøte.
Vår medlemskonsulent sender en kopi av årsmeldingen til ditt fylkeslag. 

 

Årsmeldingsskjema for lokallag

 

GJENSIDIGESKJEMA

Rapporteringsskjema for lokal- og fylkeslag. For fylkeslag og lokallag, tilskudd til møter mm, pr kalenderår.

 

1. Gjensidige forsikring og HMS
Møter i lokallagene med tema forsikring og HMS. En tredjedel av lokallagene i hvert fylke kan få støtte innenfor ett kalenderår. Fylket får 5000kr og lokallaget 2000kr per møte.

2. Markavandring
Hvert fylke kan 2 ganger i året ha markavandring med HMS som fokus, det gir en støtte på 10 000kr per tur.
Det er fylket som er arrangør for dette arrangementet.

3. Årsmøter i fylke
Årsmøte i fylkene med forsikring og HMS som tema.
Dokumenterte utgifter vil bli dekke opptil 35%, maks 8000kr. Dokumentasjon sendes til cathrine@smabrukarlaget.no.
Eks: utgifter 23 000kr så får man tilbake 8000kr.

4. Annonse i årsmelding
Annonse med Gjensidige i årsmelding utbetales med 2500kr, årsmelding sendes til NBS sentralt.

Etter at møtet er avholdt, fyll inn skjemaet og send inn, husk å legge ved eventuelt dokumentasjon.

 

Gjensidigeskjema for lokal- og fylkeslag