For tillitsvalgte

Her finner du som tillitsvalgt relevante ressurser, samt skjema for årsmelding og Gjensidige-midler.

Her finner du nyttige ressurser og lenker for tillitsvalgte i NBS. 

 

ÅRSMELDINGSSKJEMA

Lokallag skal levere resultatet av valgene på årsmøte.
Vår medlemskonsulent sender en kopi av årsmeldingen til ditt fylkeslag. 

 

Årsmeldingsskjema for lokallag

 

GJENSIDIGE-SKJEMA

Fylkes- og lokallag i NBS kan få tilskudd til møter med HMS og forsikring som tema. Møtet skal rapporteres inn via skjemaet under. Det gis tilskudd til følgende: 

 

TILSKUDD TIL LOKALLAG
HMS- og forsikringsmøte i lokallag: Lokallag kan få tilskudd til møter med HMS og forsikring som tema. Hvert tredje lokallag i hvert fylke kan få støtte innenfor ett kalenderår. En fra fylkesstyret/fylkessekretær skal delta på møtet. Fylket mottar 5000 kr og lokallaget 2000 kr per møte. 

Er du en del av et lokallag i NBS og ønsker å arrangere et slikt møte? Ta kontakt med ditt fylkeslag

 

TILSKUDD TIL FYLKESLAG
Annonse i årsmelding: Gjensidige-annonse i årsmelding gir betales med 2500 kr. Annonsen trenger ikke å rapporteres inn via skjema, men kopi av årsmelding skal sendes til Nora.

Fylkesårsmøte: Dersom fylker har HMS og forsikring som tema på fylkesårsmøtet, kan de får utbetalt tilskudd. Les mer i rutinedokumentet på Sharepoint eller ta kontakt med Nora. 

HMS- og forsikringsmøte i regi av fylkeslaget: Dersom fylkeslaget har et større arrangement/samling med HMS som fokus, kan fylket få utbetalt tilskudd. Les mer i rutinedokumentet på Sharepoint eller ta kontakt med Nora. Spørsmål sendes til Nora May Engeseth.
Tlf: 41 08 87 85
Epost: nora@smabrukarlaget.no.

 

Gjensidigeskjema for lokal- og fylkeslag