Valgnemnda Arbeidsmøte Styret 2022

Studiearbeid og studieringer

Studiearbeidet i Norsk Bonde- og Småbrukarlag starter i august og avsluttes i februar/mars året etter. Medlemmer og andre som ønsker å gi sine innspill til jordbruksoppgjøret oppfordres til å delta aktivt. 

I forbindelse med studiearbeidet, oppfordres lokal- og fylkeslag til å arrangere studieringer. Studieringene er støtteberettiget. Deltakerne trenger ikke være medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

STØTTE TIL STUDIERINGER

Studieforbundet utbetaler 100 kr per kurstime, både til kurs med lærer og til studieringer (kurs uten lærer).

Studieplan 4123 NBS Jordbruksforhandlinger har en ramme på 4-16 timer, som kan gi et tilskudd på 400-1600 kr. Det vil si at hvis studieringen bruker for eksempel 8 timer, vil lokallaget den tilhører kunne få utbetalt 800 kr. Det søkes om tilskudd i studieforbundets kursportal i forkant av kurset, og rapporteres i etterkant.

 

Det som skal registreres ved søknad er:

  • Kursnavn Studieplan (4123 NBS Jordbruksforhandlinger)
  • Planlagt start- og sluttdato
  • Sted (kommune)
  • navn på lærer(e)
  • Planlagt antall kurstimer

 

Det som skal registreres i kursrapporten er:

  • Deltakerne med navn, kjønn, fødselsår og postnummer.
  • Oppmøteliste med dato, starttidspunkt og tid brukt per samling, samt krysses av for hvem som deltok når.
  • Det skal også føres opp eventuelle samlede inntekter og kostnader, og dugnadstimer.

 

Inngang til kursportalen finner du på studieforbundets hjemmeside (https://www. naturogmiljo.no/), eller du kan gå direkte inn her (https://tilskudd.studieforbund.no/ innlogging). Det er innlogging med ID-porten, for eksempel BankID. Første gang lager man seg en bruker, som man knytter til NBS og eget lokallag. På hjemmesiden finner dere også veiledninger med nyttige råd og tips for bruk av kursportalen (https://www.naturogmiljo.no/tilskudd/nykursportal-rad-og-tips).

Merk at det må ha vært minst fire deltakere på 14 år eller eldre som har deltatt i minst 75% av timene. Deltakerne trenger ikke å være medlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Alle må ha fått kursbevis. Hvis man registrerer e-post på kursdeltakerne i portalen, vil man enkelt kunne sende ut kursbevis med bare et par tastetrykk. For fullt tilskudd må kursrapporten være sendt inn senest 3 måneder etter endt kurs/studiering. Ved spørsmål kan dere kontakte Studieforbundet på telefon (67102260) eller e-post (post@naturogmiljo.no).

 

Studieheftet publiseres på NBS sine hjemmesider og sendes ut til alle medlemmer i august. Det arrangeres fellesmøte i august i forbindelse med oppstart av studiearbeidet.