Hurdalsplattformen (1)

Staten avlyser både økt sjølforsyning og inntektsjamstilling

Hurdalsplattformen gav norske bønder et håp om at «tidenes mest bondevennlige regjering» skulle stake ut en ny kurs for norsk landbrukspolitikk, og for alvor prioritere økt sjølforsyning og likestilling mellom bønder og andre yrkesgrupper i samfunnet. Jordbruket har lenge vært tydelige på at næringa er i økonomisk krise, og at norsk landbrukspolitikk trenger en helt ny kurs, for å kunne sikre bærekraftig matproduksjon i hele landet.

- For de som trodde at regjeringen faktisk skulle prøve å rette opp i flere tiår med nedgang i antall gårdsbruk, og sviktende økonomi i landbruket, er årets jordbruksforhandlinger både provoserende, trist og skuffende, sier Rakel Nystabakk, nestleder i Nordland Bonde- og Småbrukarlag. Statens tilbud til jordbruket innebærer ingen kursendring. Inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper i samfunnet er på flere hundre tusen kroner. 40.000 i tetting av dette gapet er et plaster på et avrevet bein. For bønder som har investert og sitter med stor gjeld, innebærer tilbudet fortsatt økonomisk krise. For bønder som sitter på gjerdet og vurderer å investere, er tilbudet en tydelig beskjed om å komme seg ut av landbruket mens de ennå har råd.

I en stadig mer urolig verden, med stadig vanskeligere forhold for matproduksjon, er det ufattelig at regjeringen ikke tar ansvar for å sikre det viktigste av alt – mat til egen befolkning. Fra forsvarshold blir det stadig poengtert at landbruk og bosetting i distriktene er minst like viktig som militært forsvar, for Norges beredskap og sikkerhet. Kontrasten mellom tilbudet på 3,3 mrd. kroner til landbruket, og forsvarskommisjonens anbefaling om 30 mrd. i økt forsvarsbudsjett, pluss 40 mrd. til investeringer, er påtakelig.

- Når Arbeiderpartiets landsmøte vedtar at inntektsjamstillinga ikke skal skje innen 2026, og statens tilbud i jordbruksforhandlingene verken har en plan for inntekstopptrapping eller styrka sjølforsyning, er det grunn til å spørre seg hvilket grunnlag regjeringen utformer sin politikk på. Målsetningene fra Hurdalsplattformen er tydeligvis avlyst, sier Nystabakk.