Deler Av Styre OABS1

Fylkesstyret

Her ser dere litt av styre fra venstre Gudbran Bræk, Jo Arne Ødegaard, Nina Kristin Hellum Adriansen og leder Marius Røer Andresen. Karl Sverre Holdal var ikke til stede.

Leder.

Marius Røer Andresen

Ulvinmyravegen 464

2092 Minnesund

Mobil. 970 84 134

E-post marius.roer@gmail.com

Nestleder.

Nina Kristin Hellum, Adriansen

Sesvollvegen 96

2054 Mogrenda

Mobil. 926 68 440

E-post nina.adriansen@steinerskolen.no

Studieleder.

Jo Arne Ødegård

Ullerengutua 9

2100 Skarnes.

Mobil. 977 25 086

E-post jo-oedeg@online.no

Kasserer.

Karl Sverre Holdal

Herslebs gate 25

0561 Oslo

Mobil. 977 66 686

E-post karlsverreholdal@gmail.com

Styremedlem.

Gudbrand Bræk

Finnbråtavegen 31

2080 Eidsvoll

Mobil. 952 71 371

E-post post@fenaknoken.no

Varamedlemmer:

1. Vara.

Mina Lisa Schou

Sandholt/Røkholtgutua 94

2080 Eidsvoll

Mobil. 916 26 841

E-post mina.lisa@broadpark.no

2. Vara.

Kirsti Winnberg

Klokkerveien 5

1433 Ås

Mobil. 979 80 920

E-post kirstiwinnberg@gmail.com

3. Vara.

Tore Berger

Sørkedalen 819 

0758 OSLO

Mobil: 907 55 491

 E-post tobe@online.no

Fylkessekretær.

Svein Kåre Eggebø

Spektrumveien 3

0666 Oslo

Mobil. 909 78 371

E-post sveinke@online.no

Revisorer.

Henry Thorolf Holter

Øyavegen 28

2030 Nannestad

Mobil. 419 06 617

E-post thorolf.holter@gmail.com

Frank Roger Hansen

Engavegen 23

2072 Dal

Mobil. 970 39 120

E-post franckr@online.no