Deler Av Styre OABS1

Fylkesstyret

Her ser dere litt av styre fra venstre Gudbran Bræk, Jo Arne Ødegaard, Nina Kristin Hellum Adriansen og Marius Røer Andresen. Karl Sverre Holdal var ikke til stede.

Leder:

Marius Røer Andresen

Ulvinmyravegen 464

2092 Minnesund

Mobil. 970 84 134

E-post marius.roer@gmail.com

Nestleder:

Nina Hellum Adriansen

Sessvollvegen 96

2054 Mogreina

Mobil: 926 80 440

E-post: ninaadriansen@hotmail.com

Studieleder.

Jo Arne Ødegård

Ullerengutua 9

2100 Skarnes.

Mobil. 977 25 086

E-post jo-oedeg@online.no

Kasserer.

Karl Sverre Holdal

Herslebs gate 25

0561 Oslo

Mobil. 977 66 686

E-post karlsverreholdal@gmail.com

Styremedlem.

Ingeborg Støverud Beitnes

Fonbekkvegen 8

2056 Algrheim

Mobil. 951 11 021

E-post ibeitnes@online.no

Varamedlemmer:

1. Vara.

Mina Lisa Schou

Sandholt/Røkholtgutua 94

2080 Eidsvoll

Mobil. 916 26 841

E-post mina.lisa@broadpark.no

2. Vara.

Tore Berger

Sørkedalen 819 

0758 OSLO

Mobil: 907 55 491

 E-post tobe@online.no

3. Vara.

Svein Kåre Eggebø

Spektrumveien 3

0666 OSLO

Mobil: 909 78 371

 E-post: sveinke@online.no

Fylkessekretær.

Karl-Sverre Holdal

Herslebs gate 25

0561 Oslo

Mobil. 977 66 686

E-post karlsverreholdal@gmail.com

Revisorer.

Henry Thorolf Holter

Øyavegen 28

2030 Nannestad

Mobil. 419 06 617

E-post thorolf.holter@gmail.com

Frank Roger Hansen

Engavegen 23

2072 Dal

Mobil. 970 39 120

E-post franckr@online.no