Tromsungdom inn i landbrukspolitikken

Søk stipend til landbruksmøter!

Vi trenger flere unge med engasjement for Tromsjordbruket  -  derfor tilbyr vi gratis deltakelse på aktuelle landbruksmøter i løpet av skoleåret 2022-23. 
Er du bonde eller landbruksinteressert, under 35 år og hjemmehørende i Troms, inviterer vi deg til å søke om stipend til ett eller flere av arrangementene nedenfor. 
Det kan også være aktuelt å støtte deltakelse på andre liknende arrangement.  

Send oss en e-post og fortell litt om deg selv og hva du ønsker å delta på!


Bondesamling, Målselv 30. september - 1. oktober 2022

Landsmøte i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Hamar 28.-30. oktober 2022

Arktisk landbruksseminar, Bodø 29.-30. november 2022

Årsmøte i Troms Bonde- og Småbrukarlag, Finnsnes 3.-4. februar 2023 

Ungdomsseminar på Røros 10.-12. mars 2023

Fagdager i Harstad 14.-15. april

Fagdager i Balsfjord 28.-29. april

Årssamling i Nord-Norsk Landbruksråd, juni 2023 (info kommer)


Prosjektet er støttet av Troms og Finnmark fylkeskommune