Sau, Utmark 3 (Foto Ragnhild Elvestad

Bli med på fagdager i Harstad 14.-15. april!

Troms Bonde- og Småbrukarlag inviterer bønder og andre interesserte til fagdager i Harstad 14.-15. april.   Tema er Matproduksjon i en urolig verden:  Hvordan kan vi gjøre oss mindre avhengige av innkjøpte/importerte innsatsfaktorer og produsere mer mat på lokale ressurser?  Og hvordan kan vi selv påvirke rammevilkårene for norsk og nordnorsk matproduksjon?

Arrangementet er delfinansiert av Troms og Finnmark fylkeskommune, og er åpent for alle interesserte uavhengig av organisasjonstilknytning. 

Priser og påmeldingsskjema finnes her
Påmeldingsfristen er 4. april.

Arrangementet er også annonsert på Facebook
Vi tar forbehold om endringer i programmet:

 

Fredag 14. april

11.00    Møtestart
            Dagens situasjon  -  hvordan har vi kommet hit?
                        v/ professor Kjell Arne Røvik
           
Hvordan kan vi komme videre  -  med gamle og nye tanker?
                        v/ Frank Valø, Troms Bonde- og Småbrukarlag
12.30    Lunsj
13.15    Tilskuddsordninger og edruelige driftsplaner
                        v/ Robert Karlsen, Innovasjon Norge Arktis
           
​Utmarksbeiting i bynære områder  -  konfliktforebygging
                        v/ Arnulf Prestbakmo, Ofoten og Sør-Troms jordskifterett
            Gammel ku kan også melke  -  muligheter med bevaringsverdig storferase
                        v/ Atle Meås, Avlslaget for sidet trønderfe og nordlandsfe
            ​Grasbasert kjøtt og melk
                        v/ Astrid Tove Olsen, prosjekt Grasfôra
           
Hvordan utnytte husdyrgjødsla på beste måte?
                        v/ Synnøve Rivedal, NIBIO Fureneset
17.30  Avrunding
18.00  Middag og sosialt samværLørdag 15. april

11.00    Møtestart
            Hvordan kan vi påvirke egne rammevilkår?
            Hva kan lokale faglag gjøre?
                       diskusjonsgrupper
12.30    Lunsj
13.00    Hvordan drive et lokallag
                       v/ Margrethe Figved, Troms Bonde- og Småbrukarlag
                       diskusjonsgrupper
​16.00    Avslutning

 

(Har du ikke mulighet til å være med på hele programmet, kan du melde deg på deler av det.)