Landsmøte 2022 Forsidebilde Nettsiden

Landsmøtet 2022

Årets landsmøte arrangeres på Scandic Hamar helga 28.-30. oktober. Tema for landsmøtet er «Landbruk i et beredskapsperspektiv». Alle medlemmer er velkommen!

Les mer om årets landsmøte her.

PÅMELDING

Påmeldingsskjemaet er nå lukket. Siste frist for påmeldinger var 20. september.

Dersom du har spørsmål om påmelding eller deltakelse på landsmøtet, kontakt organisasjonskonsulent Cathrine Engelstad på cathrine@smabrukarlaget.no.

Fullstendig prisliste for overnatting på landsmøtet kan lastes ned her. Lokal- og fylkeslag dekker kostnadene for sine utsendinger. Landslaget dekker kostnad for deltakelse på representanskapsmøtet og fylkessekretærsamlingen for representanter. Observatører må dekke egne kostnader.

 

HVEM KAN DELTA PÅ LANDSMØTET?

Alle medlemmer i Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan følge landsmøtet. Det er utsendinger fra lokallaget og ungdomsdelegater fra fylkene som har stemmerett under landsmøtet. Representantskapsmedlemmer, herunder representanter fra fylkene, styremedlemmer, medlemmene i kvinneutvalget og medlemmene i ungdomsutvalget har tale- og forslagsrett.

Øvrige medlemmer har rett til å følge landsmøtet som observatør. Observatører har ikke tale-, forslags- eller stemmerett under møtet. Det vil som tidligere år tilrettelegges for at møtet kan følges digitalt, fortrinnsvis via streaming på Youtube og Facebook.

 

VOTERING OG TALERLISTE

I år vil Landsmøte bruke et digitalt stemmesystem for votering og tegning til innlegg. Vi vil sørge for at alle er orientert om og har fått opplæring i hvordan dette fungerer, og setter derfor opp obligatorisk kurs om stemmesystemet for alle påmeldte til landsmøte.

Vennligst benytt følgende skjema for å gi beskjed om hvilket møte du ønsker å delta på: https://forms.office.com/r/GGtp3q05bT

 

Tider for opplæring i stemmesystem er følgende:

Tidspunkt

Teams-lenke

Onsdag 26. oktober kl.10.00

Møtelenke

Onsdag 26. oktober kl.11.00

Møtelenke

Onsdag 26. oktober kl.16.00

Møtelenke

 

Vennligst gi beskjed snarest dersom du ikke har anledning til å delta på et oppsatt møtetidspunkt til nora@smabrukarlaget.no

 

 

Det er nødvendig at alle landsmøtedeltakere tar med seg mobil, nettbrett eller bærbar PC på Landsmøte for å kunne bruke det digitale stemmesystemet. Ta kontakt med margrethe@smabrukarlaget.no dersom du ikke har tilgang til dette. 

 

ENDRINGSFORSLAG OG SAKER

Under landsmøtet behandles en rekke saker: innsendte landsmøtesaker, forslag til uttalelser, endringsforslag til styringsdokumenter, interpellasjoner og valg av tillitsvalgte. Majoriteten av disse sakene må sendes inn i forkant for å kunne behandles på møtet. Representantskapet gir sin innstilling i forkant av møtet. Fristen for å sende inn saker til behandling er nå passert. Forslag til uttalelser kan sendes inn under møtet, det samme kan endringsforslag. 

PROGRAM

 

Foreløpig program landsmøte 2022

 

Tema for årets landsmøte er «Landbruk i et beredskapsperspektiv». I år er politikkutforming gitt større plass. De tradisjonelle fredagsseminarene erstattes av et politisk verksted som starter fredag kl.15.00. For dem som ikke ønsker å delta på politisk verksted, vil REKOs årlige seminar foregå samtidig. Offisiell åpning av møtet er lørdag morgen, hvor det vil være generaldebatt og debatt om innsendte endringsforslag og saker. Valg av tillitsvalgte skjer søndag.  

Festmiddagen lørdag kveld med fokus på norske råvarer er helgas sosiale høydepunkt. Under festmiddagen deles også ut vervepris til lokal- og fylkeslag og pris for årets beitekommune.

Som tidligere år arrangeres landsmøtelotteri. Inntektene deles mellom NBS sitt Solidaritetsfond til støtte for småbrukere og Ungdomsutvalget, som står for gjennomføringen av lotteriet. Alle lokal- og fylkeslag oppfordres til å ta med premier.

Har du spørsmål om årets landsmøte? Kontakt landsmøtekoordinator Margrethe Figved.