Forhandlingsutvalg + Anton

Styret har vedtatt forhandlingsutvalgets mandat

Jordbruksoppgjøret

Fredag 17. mars vedtok styret i Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandlingsutvalgets mandat for vårens jordbruksforhandlinger. Både retning og inntekt blir viktig.

- Styret har kommet med tydelige signaler for vårens jordbruksforhandlinger. Samtidig har de gitt utvalget rom til å ta nødvendige valg underveis, sier leder Tor Jacob Solberg.

Mandatet er et resultat av flere måneder med arbeid, som startet med studiearbeid høsten 2022. Vedtak fra landsmøtet er ivaretatt, og innspill fra fylkesledermøtet, interne utvalg, eksterne aktører i jordbruket og fra lokal- og fylkeslag gjennom studiearbeidet er tatt med.

- Det har vært et godt og grundig arbeid, og vi er glade for å ha en sterk organisasjon i ryggen som har klare forventninger til forhandlingene, sier Solberg.

Forhandlingsutvalgets mandat er unntatt offentligheten. Solberg kan likevel røpe noe:

- Både økonomisk jamstilling og ny retning vil bli helt avgjørende i vårens forhandlinger. Skal vi oppnå målet om 50 % sjølforsyningsgrad korrigert for kraftfôrimport og basert på norske arealressurser og utmarksbeite, må det endringer til. Vårens forhandlinger vil være avgjørende for norsk jordbruk, og det har styret vært klare på gjennom mandatet.

 


Forhandlingsdelegasjonen i NBS består av Anton Langeland (generalsekretær), Kjell Erik Brandstadmoen (1.vara), Ann Guro Hansen, Tor Jacob Solberg (leder), Vegard Vigdenes og Inge Aukan (2.vara). I tillegg er Vilde Haarsaker (assisterende generalsekretær), Anders Klemoen (seniorrådgiver) og Dag Fossen en del av delegasjonen. (Foto: Nora May Engeseth)