Fylkesstyret

Kontakt Adresse Telefon E-post
Leiar Leif Grutle 98639004 leif.grutle@haugnett.no
Nestleiar Arne Lofthus 99355590 alofthu@online.no
Styremedlem Jarle Helland 41320601 jarlehelland@hotmail.com
Styremedlem (1) Mari Austvoll Gjengedal 97045683 mari.gjengedal@gmail.com
Styremedlem (2) Birte Larsen 93207536 post@strutsefarmen.no
Styremedlem (3) Irene Dalland 95049131 irene@dallandgard.no
Styremedlem (4) Tina Bøe Buer 41625254 tinabbuer@gmail.com