Vinter 1

Fylkesårsmøte 2024

9.-10.mars 2024 blir det felles årsmøtesamling for Hordaland Bonde- og Småbrukarlag og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag på Scandic Voss.

Set av helga 9.-10.mars 2024!