Møte 8.Juni 23 Voss

Seminar: Kven er landbruket til for?

Hordaland Bonde- og Småbrukarlag inviterer til seminar 8.juni 2023 på Voss.

Kvifor skal vi ha eit levande landbruk i Noreg? Kva er hensikten, og kva må til?
Vi ser nærmare på kva rolle jordbruket har i det norske samfunnet, og kvifor vi skal ha eit mangfaldig jordbruk i heile landet.
Vi ser på tala. Kva må jordbruket samla sett ha, for å vere lønnsomt i eit evighetsperspektiv?
Har jordbrukets system (Hovudavtalen) eigenverdi?

 

Seminaret kostar 250 kr per pers og inkluderar lunsj. Arrangementet passar for bønder, politikarar, ansatte i kommune og andre som er interesserte i norsk jordbruk.

Det blir blant anna innleiing ved tidligare forsvarstopp Robert Mood og leiar i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jacob Solberg. Fleire deltakere kjem.

 https://www.smabrukarlaget.no/aktuelt/kalender/kven-er-landbruket-til-for/