Valgnemnda Arbeidsmøte Styret 2022

Valgnemnda

Valgnemda i Norsk Bonde- og Småbrukarlag innstiller på sentrale tillitsverv i organisasjonen til landsmøtet. Valgnemda har representanter fra hele landet.  

Valgnemda i Norsk Bonde- og Småbrukarlag innstiller på styreleder, politisk og organisatorisk nestleder og styremedlemmer, ordfører og varaordfører, samt leder og medlemmer til NBS sine to landsmøtevalgte utvalg. Det er fylkesledermøtet som velger valgnemdas medlemmer. 

Frist for innspill til valgnemdas arbeid til høstens landsmøte er 17. august. Innspill sendes direkte til leder Hilde Mellum. Les mer om valgnemdas arbeid og hvilke verv som er på valg her.

 

Konstituert leder

Hilde Mellum, Budorvegen 564, 2340 Løten

mellum@hotmail.com                                                                                 

Mob  906 66 402

                                                                               

REGION OSLOFJORDEN/ØSTLANDET

Per Lindholt (vara for Hilde)
Vang på Hedmarken

per@lindholtdata.no     
Mobil: 400 85 713

 

REGION INDRE ØSTLAND-OPPLAND

Kristian Ekre
Vinstra 

krisekre@gmail.com                                                                                   
Mobil: 911 31 563
Tlf: 61 29 78 32

 

Vara:

Katharina Sparstad
Vang i Valdres                        

Mobil: 990 09 584

 

REGION SØR-NORGE

Torgny Moen
Skotselv 

torgny.moen@gmail.com                                                                           
Mobil: 986 09 352
Tlf: 32 75 98 53    

 

Vara:

Helge Fossen
Hornnes

hfossen2@frisurf.no
Mobil: 954 55 757

 

REGION VESTLANDET

Brit Inger Skaar
Leirvik i Sogn

Mobil: 941 94 307 

                                                

Vara:

Torbjørn Norland
Tau

tonorlan@online.no
Mobil: 970 35 255

 

REGION MIDT-NORGE

Ingvild Hansen Nystad
Norddal

ingvild.hansen.nystad@gmail.com
Mobil: 928 20 034

                                                                                                               

Vara:

Ola Berthling Lie-Huseby
Skage i Namdalen

li_eberth_ling@hotmail.com
Mobil: 473 67 759

 

REGION NORD-NORGE

Birger Bull
Hansnes

post@bullangus.no
Mobil: 970 87 998

 

Vara:

Randi Karlstrøm
Langfjordbotn

randikolbjornsdatter@me.com
Mobil: 454 05 257