Valgnemnda Arbeidsmøte Styret 2022

Valgnemnda

Valgnemda i Norsk Bonde- og Småbrukarlag innstiller på sentrale tillitsverv i organisasjonen til landsmøtet. Valgnemda har representanter fra hele landet.  

Valgnemda i Norsk Bonde- og Småbrukarlag innstiller på styreleder, politisk og organisatorisk nestleder og styremedlemmer, ordfører og varaordfører, samt leder og medlemmer til NBS sine to landsmøtevalgte utvalg. Det er fylkesledermøtet som velger valgnemdas medlemmer. 

 

Konstituert leder

Ola B. Lie-Husby
Namdalen                           

li_eberth_ling@hotmail.com
Mobil: 473 67 759
                                                                             

REGION OSLOFJORDEN/ØSTLANDET

Per Lindholt
Vang på Hedmarken

per@lindholtdata.no     
Mobil: 411 09 448

 

Vara: 
Karl Sverre Holdal
Oslo

karlsverreholdal@gmail.com
Mobil: 977 66 686

 

REGION INDRE ØSTLAND-OPPLAND

Kristian Ekre
Vinstra 

krisekre@gmail.com                                                                                   
Mobil: 911 31 563
Tlf: 61 29 78 32

 

Vara:
Katharina Sparstad
Vang i Valdres                        

Mobil: 990 09 584

 

REGION SØR-NORGE

Kathrine Kinn
Flatdal

kathrinekinn@gmail.com          
Mobil: 452 29 771  

 

Vara:
Lars Tommy Nedland
Gyland

l-to-ned@online.no
Mobil: 909 96 944

 

REGION VESTLANDET

Tina Bøe Buer,
Os

tinabbuer@gmail.com
Mobil: 416 25 254                                                

 

Vara:
Karen Hornnes
Førde

karen.hornnes@enivest.net
Mobil: 481 67 076

 

REGION MIDT-NORGE

Ragnhild Kiplesund Gjære (opprykk representant)
Bosberg

rkiple@gmail.com                                                                                        Mobil: 901 68 244

 

REGION NORD-NORGE

Birger Bull
Hansnes

post@bullangus.no
Mobil: 970 87 998

 

Vara:
Randi Karlstrøm
Langfjordbotn

randikolbjornsdatter@me.com
Mobil: 454 05 257