Valgnemnda Arbeidsmøte Styret 2022

Valgnemnda

Valgnemda i Norsk Bonde- og Småbrukarlag innstiller på sentrale tillitsverv i organisasjonen til landsmøtet. Valgnemda har representanter fra hele landet.  

Valgnemda i Norsk Bonde- og Småbrukarlag innstiller på styreleder, politisk og organisatorisk nestleder og styremedlemmer, ordfører og varaordfører, samt leder og medlemmer til NBS sine to landsmøtevalgte utvalg. Det er fylkesledermøtet som velger valgnemdas medlemmer. 

 

Leder

Kathrine Kinn
Flatdal

kathrinekinn@gmail.com                                                            Mobil: 452 29 771

 

Nestleder

Ola B. Lie-Husby                                                                        Namdalen            

li_eberth_ling@hotmail.com
Mobil: 473 67 759
                                                                             

REGION OSLOFJORDEN/ØSTLANDET

Rasmus Wermuth Kristensen
Stor-Elvdal

rwintherk@gmail.com
Mobil: 951 91 278

 

Vara: 
Marius Røer Andresen
Eidsvoll

marius.roer@gmail.com 
Mobil: 970 84 134

 

REGION INDRE ØSTLAND-OPPLAND

Kjell Erik Brandstadmoen
Ringebu 

kebrandstadmoen@gmail.com
Mobil: 901 64 900

 

Vara:
Thomas Ødegård
Fåvang                   

tho.o@online.no                                                                Mobil: 996 31 918

 

REGION SØR-NORGE

Lars Tommy Nedland
Gyland

l-to-ned@online.no
Mobil: 909 96 944

 

Vara:

Steinar Staaland                                                                Veggli

staalan@online.no                                                             Mobil:  414 58 638

REGION VESTLANDET

Tina Bøe Buer
Os

tinabbuer@gmail.com
Mobil: 416 25 254                                                

 

Vara:
Karen Hornnes
Førde

karen.hornnes@enivest.net
Mobil: 481 67 076

 

REGION MIDT-NORGE

Ragnhild Kiplesund Gjære (opprykk representant)
Bosberg

rkiple@gmail.com                                                                      Mobil: 901 68 244

 

REGION NORD-NORGE

Hallstein Dalen
Hattfjelldal

hallstein7k@hotmail.com 
Mobil: 970 87 998

 

Vara:
Fredrik Thomassen
Senja

frthomassen@icloud.com
Mobil: 970 48 184