Styret

Styret i Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag består av

Oskar Tørres Lindstad - Styreleder   47661444

Jo-Vegard Hilmo - Nestleder   95272735

Siri Hånes Langen - Styremedlem   47834369

Ole Johan Granøien - Styremedlem   93208249

Eirik Engan - Styremedlem   97742385

Tore Evavold - 1 vara   45002330

John Inge Sirum - 2 vara    90992718

Wenche Bringsli Husby - Fylkessekretær/ kasserer   95035866