Fylkesstyret

Kontakt Adresse Telefon E-post
Styreleder Jon Nikolaisen
Nestleder Randi Karlstrøm
Styreleder Andreas Mathilassi
Vara 1 Einar Martin Røe
Vara 2 Mads Ørjan Paulsen
Revisor Jan Beddari
Valgkomite 1 Camilla Emilia Beddari
valgkomite 2 Arne Johanson
Valgkomite 3 Torhild Ackermann