Styret 2024/25

På årsmøtet 9. mars ble Romy Rohmann gjenvalgt til leder.

STYREMEDLEMMER

Romy Rohmann, leder

Hans Erik Navestad

Lars Morten H. Ravneng

Kristin Strengen Larsen

Helge Stumberg