Lokallag

Kontakt Adresse Telefon E-post
Smaalenene Bonde- og Småbrukarlag Romy Rohmann 902 72 429 romy.rohmann59@gmail.com
Søndre Østfold Bonde- og Småbrukarlag Raymund Lester-Watvedt balder78@gmail.com