Uu Styre 2021 22

Medlemmene i Ungdomsutvalget

Her finner du kontaktinformasjon til medlemmene i ungdomsutvalget.

Kontaktinformasjon til medlemmene i ungdomsutvalget:

Ungdomsutvalget    
Kjetil Marstrander (leder) kmarst@gmail.com 957 72 142
Elin Ringhus elin_ringhus@hotmail.com 924 13 997
Magdalene Henriette Thuv magdalene2000.mt@gmail.com 915 91 633
Oskar Tørres Lindstad osklin@hotmail.no 476 61 444
Simen Løken simen972008@hotmail.com 979 82 503

Du kan også kontakte ungdomsutvalget på ungdomsutvalget@smabrukarlaget.no.