Uu Styre 2021 22

Medlemmene i Ungdomsutvalget

Her finner du kontaktinformasjon til medlemmene i ungdomsutvalget.

Kontaktinformasjon til medlemmene i ungdomsutvalget:

Anne Agata Brajkovic (leder)

Akkibra@yahoo.no

955 53 818

Runa Tunheim

runatunheim@hotmail.com

975 16 711

Frøya Torvik

Froya_t@hotmail.com

481 46 125

Oskar Tørres Lindstad

osklin@hotmail.no

476 61 444

Simen Løken

simen972008@hotmail.com

979 82 503

 

Du kan også kontakte ungdomsutvalget på ungdomsutvalget@smabrukarlaget.no.