Styret

Styret i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Leder: Grim Jardar Aasgård, Tolga og Tynset

Organisatorisk nestleder: Kjersti Rinde Omsted, Glåmdalen

Styremedlem: Rasmus W. Kristensen, Stor-Elvdal

Styremedlem: Arne Erik Våge, Vang

Styremedlem: Per Lindholt, Vang

1. varamedlem, fast møtende: Jens Erik Furulund, Vallset og Romedal

2. varamedlem: Leif Huse, Vang

3. varamedlem: Øystein Elgevasslien, Folldal

Arbeidsutvalget består av leder og de to nestlederne.

Kvinne- og likestillingsutvalg.