Styret

Styret i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Leder: Grim Jardar Aasgård, Tolga og Tynset

Politisk nestleder: Ståle Støen, Folldal

Organisatorisk nestleder: Per Lindholt, Vang

Styremedlem: Arne Erik Våge, Vang

Styremedlem: Kjersti Rinde Omsted, Glåmdalen

1. varamedlem, fast møtende: Jens Erik Furulund, Vallset og Romedal

2. varamedlem: Leif Huse, Vang

3. varamedlem: Rasmus Kristensen, Stor-Elvdal

Arbeidsutvalget består av leder og de to nestlederne.

Kvinne- og likestillingsutvalget: kommer