Styret

Styret i Hedmark Bonde- og Småbrukarlag

Leder: Kjersti Røhnebæk, Nordre Ringsaker

Organisatorisk nestleder: Ellen Marie Tangen, Stor-Elvdal

Politisk nestleder: Ståle Støen, Folldal

Styremedlem: Per Lindholt, Vang

Styremedlem: Arne Erik Våge, Vang

1. varamedlem: Jens Erik Furulund, Vallset og Romedal

Arbeidsutvalget består av leder og de to nestlederne.

Kvinne- og likestillingsutvalget består av: Kjersti Røhnebæk, Ellen Marie Tangen, Ståle Støen