Fylkesstyre

Kontakt Adresse Telefon E-post
Leder Stig Arild Helgesen Nesvegen 106
5567 Skjoldastraumen
481 56 697 sahelgesen@hotmail.com
Nestleder Torbjørn Norland Norlandsvegen 29
4120 Tau
970 35 255 tonorlan@online.no
Styremedlem (2) Leif Rune Sundfør Våg 40
5570 Aksdal
977 37 581 leifrunesund@gmail.no
Styremedlem (1) Eldar Melbøe Kyllesø Kyllesveien 61
4308 Sandnes
454 11 131 Eldar.kylles@gmail.com
Kasserer Alf Olav Erevik Ryfylkevegen 14
4110 Forsand
971 79 978 olaere@online.no
Styremedlem (3) Sophie Eckhoff Gjermestad Gjermestadveien 60
4375 Hellvik
450 27 448 post@gjermestad.no
Styremedlem (4) Kjell Helland Amdalsveien 48
4120 Tau
922 00 853 kjhel3@online.no
1. Vara Svein Erik Ørsland Sokndalveien 530
4372 Egersund
917 77 786 s.e.orsland78@gmail.com
2. Vara Geir Aksdal Vågavegen 74
5561 Bokn
909 54 910 Geiaks@online.no
3. Vara Janne kathrine Schelbreid Nedre Espedal 17
4110 Forsand
932 04 419 janne_k_k@hotmail.com