Årsmelding

Oppland Bonde- og Småbrukarlag har 21 lokallag spredt rundt i hele det gamle fylket. Hvert år lages det ei fyldig årsmelding rundt det som fylkeslaget har drevet med det siste året.