Styret

I styret sitter: 

I styret sitter 5 personer. Det enkelte styremedlem velges for 6 år. 

Oddveig Persen Moe 2018-2024

Ståle Versland 

Leif Huse

Svein Løken

 

Styret mangler en representant pr. dd. Det arbeides med å finne denne.