Styret

I styret sitter: 

I styret sitter 5 personer. Det enkelte styremedlem velges for 6 år. 

 

Ståle Versland  2023-2029

Leif Huse 2023-2029

Svein Løken 2023-2029

Oddveig Pedersen Moe 2024-2030

Oddvar Hjørdisson 2024-2030

 

 

Søknader sendes til sekr.oppland@smabrukarlaget.no