Solidaritetsfondet

Fondet har som formål å gi økonomisk hjelp til småbrukere som kommer i rettstvister.
Fondet er fortsatt levende og finansieres bl.a. gjennom at medlemmer gir gaver til lotteri på Norsk Bonde- og småbrukarlag sitt landsmøte. Fondet har bl.a. bidratt til at tre jordsaker har blitt ført for Høyesterett, samt støttet opp om utallige tvister med småbrukere som en av partene.
Oppland Bonde- og Småbrukarlag utnemner medlemmer til styret.
Sekretariatet i Oppland BS-lag har også sekretærfunksjon og fører regnskapet. Fondsmidlene blir ført på særskilt konto hos Oppland Bonde- og Småbrukarlag. 
Hvordan ble «Fondet hass Åge» etablert?
På åttitallet vedtok Stortinget en  raus lønnsøkning for sine representanter. Hovengen protesterte på dette. Representantene tjente mer enn nok fra før, mente Åge. Mellomlegget mellom det han trengte og det han fikk utbetalt i lønn, ble starten på Hovengens støttefond for småbrukere.
Fondet har som formål å gi økonomisk hjelp til småbrukere som kommer i rettstvister. Fondet er fortsatt levende og finansieres bl.a. gjennom at medlemmer gir gaver til lotteri på Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt landsmøte. Fondet har bl.a. bidratt til at tre jordsaker har blitt ført for Høyesterett, samt støttet opp om utallige tvister med småbrukere som en av partene. 
Fylkessekretær i Oppland er sekretær for fondet. Søknader kan sendes til sekr.oppland@smabrukarlaget.no