Rovviltutvalget

Rovviltutvalget:
Leder: Hallvard Helland
Vest-Oppland: Bjørn Rustestuen
Sør-Gudbrandsdal: Astrid Olstad
Midt-Gudbrandsdal: Trond Bakken
Knut Roar Aaberg finner en repr. fra Valdres
Utvalget velger selv sekretær ved konstituering.