Lokallag

Kontakt Adresse Telefon E-post
Biri Vardal Bonde- og Småbrukarlag Randi Hasvoldseter 99 62 10 92 r-hasvo@frisurf.no
Etnedal Bonde- og Småbrukarlag Ingen leder pr. dd.
Fåberg Bonde- og Småbrukarlag Christian Skyttermoen 95 09 59 14 christian@hunderfossen.no
Hadeland Bonde- og Småbrukarlag Victoria Stormdal 45 88 64 87 victoriastormdal@gmail.com
Hedalen Bonde- og Småbrukarlag Torunn Hagen Bolstad 91 19 54 40 torunnhb@hotmail.com
Lesja Dovre Bonde- og Småbrukarlag Karl Øygard 90 51 92 07 kaoygar@online.no
Lom Bonde- og Småbrukarlag Hallvard Helland 95 04 70 31 post@skogdrift.no
Nord-Aurdal Bonde- og Småbrukarlag Tom Myrheim 99 79 29 97 tom.myrheim@n2u.no
Nord Fron Bonde- og Småbrukarlag Ole Petter Berget 45 25 15 29 o-p-be@frisurf.no
Ringebu-Fåvang Bonde- og Småbrukarlag Thomas Ødegård 99 63 19 18 tho.o@online.no
Sel og Heidal Bonde- og Småbrukarlag Thomas Ole Stebergløkken 91385857 post@heidal-lp.no
Sjåk Bonde- og Småbrukarlag Guro Grimstad 97130589 grimstadguro@gmail.com
Søndre Land Bonde- og Småbrukarlag Inger Lise Sveum Aasbekken 47 36 96 42 lisve@online.no
Sør-Fron Bonde- og Småbrukarlag Jon Arild Heggelihaugen 90 82 16 58 jo-arilh@hotmail.no
Torpa og Omland Bonde- og Småbrukarlag Bjørn Rustestuen 90 56 84 46 bjorn.rustestuen@gmail.com
Toten Bonde- og Småbrukarlag Per Idar Vingebakken 99 51 09 90 vingeba@gmail.com
Vang Bonde- og Småbrukarlag Kjell Anders Haugen 41 33 16 18 elin.romyhr.haugen@n2u.no
Vestre Slidre Bonde- og Småbrukarlag Kåre Skogstad  45 01 04 54 kare.skogstad@gmail.com
Vågå Bonde- og Småbrukarlag Øystein B. Stubrud 99 40 04 30 Stubrud94@gmail.com
Øystre Slidre Bonde- og Småbrukarlag Marit H. Bryhn-Svensen 90 74 79 25 mhe-eng@online.no
Øyer Tretten Bonde- og Småbrukarlag Astrid Olstad 91 15 37 27 ah-olsta@online.no
Gausdal Bonde- og Småbrukarlag Stig Garstad 91 11 32 47 gausdalbs@gmail.com