Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag

Kurs på Mo vinteren 2019

NB! Kurslista er oppdatert pr 230119. Mo tilbyr kortare eller lengre kurs innan mange kategoriar. Desse er opne for alle, sjå påmelding eller søknadsskjema i lenkene. 

Kurs på Mo vinteren 2019 - les hele saken

Flaum i Indre Sogn

Leiar i Luster BS, Olav Harald Alme tok ein tur innover i kommunen tysdag 16. oktober, for med sjølvsyn sjå på dei herjingane flaumen hadde utretta. 

Flaum i Indre Sogn - les hele saken

SV sin næringspolitiske talsperson til Hafslo

Torgeir Knag Fylkesnes besøkte onsdag 20. juni Hafslo der tema var: Landbruk, klima, rovvilt, beitebruk, små og mellomstore bruk.

SV sin næringspolitiske talsperson til Hafslo - les hele saken

REKO I VINDEN

Laurdag 9. juni var det oppstartsmøte for REKO i Sogn og Fjordane. Rebekka Bond, leiar i Matnyttigprosjektet til NBS, kom for å informere og vere med på å sparke det heile i gong.

REKO I VINDEN - les hele saken

FYLKESÅRSMØTE 2018

Helga 17-18. mars 2018 avheldt Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag sitt fylkesårsmøte. Her møtte over 20 utsendingar frå heile fylket. Tradisjonen tru var Hordaland BS også representerte med over 20 utsendingar frå lokallaga i Hordaland.

FYLKESÅRSMØTE 2018 - les hele saken

Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Regjeringserklæringa og beitenæringa
(regjeringserklaringa-og-beitenaringa.pdf, 214kB)

/share/mime/48/pdf.png Hamskifte for norsk landbruk
(hamskifte-for-norsk-landbruk.pdf, 153kB)

/share/mime/48/pdf.png Finnmark vil ha ny regler for mjølkekvotesalg
(finnmark-vil-ha-nye-rgler-for-mjolkekvotesalg.pdf, 209kB)

/share/mime/48/pdf.png Studieheftet 2019
(studieheftet-2019-.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan for NBS 2019
(moteplan-for-2019.pdf, 234kB)

  /share/mime/48/pdf.png Organisasjonshåndboka NBS
  (organisasjonshandbok-nbs.pdf, 1MB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Utviklet av Imaker as