Rogaland Bonde- og Småbrukarlag

Siste nytt

Årsmøtetale 2019

Årsmøtetale 2019

Ved vegs ende!

Det må vere lov, etter så mange år og bruke litt tid til reflektering. Det er mange personar som kunne vore nemnde. Mange styremedlemmer i all slags verv, sekretærar og vanlege medlemmer. Takkar alle for innsatsen, for dei alle, ubetalt og pur dugnad. TAKK

Årsmøtetale 2019 - les hele saken


Skal vi dyrke lett-tilgjengelig myr, og i stede avlyse noen flyreiser?

– Skal vi dyrke lett-tilgjengelig myr, og i stedet avlyse noen flyreiser? 

De tre nordnorske bonde- og småbrukarlagene har skrevet åpent brev til stortingspolitikerne.

REAGERER: Bonde- og småbrukarlagene i Nord-Norge reagerer på forslag som vil redusere muligheten for nydyrking av myr.

Skal vi dyrke lett-tilgjengelig myr, og i stede avlyse noen flyreiser? - les hele saken


Blåmandag på ein fredag

 

Ny regjeringsplattform:

 

BLÅMANDAG PÅ EIN FREDAG

 

Først må vi gratulere Erna Solberg med den nye regjeringa.

Men i jordbruket er vi svært skuffa over resultatet, spesielt på to områder: 

Forbod mot pelsdyrhald og nydyrking av myr. 

Landbruket har blitt ein salderingspost for å få kabalen til å gå opp.

 

At forbodet mot pelsdyrhald fortsett står ved lag, er skuffande. Sett i eit samfunnsperspektiv er dette skremmande og utarmande for dei det gjeld. For norsk landbruk vil det bety lågare prisar på slakt, fordi vi gjennom pelsdyrnæringa har kunne selje slakteriavfallet til pelsdyrfòr.

For dei som har satsa store pengar på pelsdyr, er det ruin av livsgrunnlaget.

 

Så er det det meiningslause forbodet mot nydyrking av myr. Dette vert sett opp imot CO2- utslepp, noko som det ikkje finns vitskapelege argument for. At forbodet berre gjeld der ein skal dyrke mat, synar at her vert ulempene kasta over på den svake part. 

 

Korleis skal dette store inngrepet i eigedomsrettenkompenserast?

Vi inviterer til inspirasjonsmøte med framtidsbonden Stein Brubæk!

Han er kjend for sitt store engasjement for best mogleg bruk av landbruket og bygdene sine ressursar.

Stein driv garden og gardsysteriet Brubekken ved Sunndalsfjorden i Møre og Romsdal. Her produserer dei ost, smør og rømme av mjølk frå 8 mjølkekyr og 30 geiter. Seterdrift har dei og. I tillegg foredlar dei kjøt av eigne dyr og driv eit bakeri.

Målgruppa for møta er først og fremst bønder som tenkjer på eller har planar om å foredle produkt frå garden, men møta kan og vere nyttig for rådgivarar og andre landbruksinteresserte. 

Møteserien går over heile fylket, nokre møte er på dagtid, andre på kveldstid.

Her kan du høyre og snakke med Stein Brubæk:

18. februar kl 11:00 - 14:00 Laksebørsen, Bjerkreim sentrum

18. februar kl 19:00 - 22:00 Heskestad samfunnshus, Ualand
19. februar kl 12:00 - 15:00 Nesflaten, Øvre Suldal
19. februar kl 19:00 - 22:00 LMT, Garaneset, Sand
20. februar kl 19:00 - 22:00 Høiland gard, Årdal
21. februar kl 19:00 - 22:00 Nesheimstunet, Nedre Vats 

For meir informasjon, kontakt astrid.brommeland@suldal.kommune.no , 957 48 637.

Inspirasjonsmøta er gratis! Hjarteleg velkomne!

Arrangørar er Bedriftsutvikling i ytre Ryfylke, Bygdeutvikling i indre Ryfylke, Lund næringsutvikling, Bjerkreim kommune, Vindafjord kommune, Utvalde kulturlandskap Suldal og Fylkesmannen i Rogaland.


Velg ditt fylkeslag
Bonde og Småbruker logo

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 3
(nr-5-side-3.pdf, 405kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 4
(nr-5-side-4.pdf, 514kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 7
(nr-5-side-7.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 38
(nr-5-side-38.pdf, 755kB)

/share/mime/48/pdf.png Nr 5 side 39
(nr-5-side-39.pdf, 3MB)

/share/mime/48/pdf.png NBS krav ved jordbruksforhandlingene 2019
(nbs-krav-2019-2504-endelig-versjon.pdf, 2MB)

/share/mime/48/pdf.png Kravdokument til jordbruksforhandlingene fra NBS og NB 2019
(jordbrukets-krav-2019.pdf, 1MB)

/share/mime/48/pdf.png Jordbruksoppgjøret 2019 - sluttprotokoll
(jordbruksoppgjoret-2019-sluttprotokoll.pdf, 5MB)

/share/mime/48/pdf.png Politisk plattform
(politisk-plattform-endelig.pdf, 551kB)

/share/mime/48/pdf.png Møteplan 2019
(moteplan-2019.pdf, 96kB)

  Norsk Bonde- og Småbrukarlag
  Akersgata 41
  0158 Oslo

  Telefon sentralbord: 22 00 59 10
  E-post: post@smabrukarlaget.no

  Organisasjonsnummer: 970 16 7943

  Kontonummer: 8101.05.36928

  Vipps nummer: 55 89 91

  Utviklet av Imaker as