#Spislokalt2022

Bli med på vår sommerkampanje om lokalmat

Bli med på Norsk Bonde- og Småbrukarlag sin kampanje «Spis lokalt» i sommer.

Mat og mennesker reiser unødvendig langt. I sommer retter vi derfor oppmerksomheten mot mulighetene som finnes i lokalmat-Norge. Lokalmat-aktører bidrar til lokal verdiskaping, bygdeutvikling, norsk bruk av norske ressurser og er med på å vise frem noe av det beste vi har. Lokalmat er også en viktig del av norsk reiseliv. Vi ønsker derfor å spre informasjon om lokalmatens rolle i jordbruket og samfunnet hos forbrukeren, og fremheve lokalmatproduksjon i hele landet. 

Kampanjen vil i hovedsak foregå i NBS sine egne kanaler i sosiale medier og på nettsiden. I tillegg oppfordres fylkes- og lokallag til å delta. 

 

Hvordan kan du bidra?

Driver du med foredling eller salg av lokalmat? Del din aktivitet i sosiale medier i sommer! Skriv innlegg til lokalavisa om hvorfor lokalmatprodusenter er viktig for bygda, ta følgerne dine med på en dag i ditt liv som matprodusent, eller arranger åpen gård og inviter forbrukere på besøk. Det viktigste er å fremheve hvordan du som produsent og lokalmat har en verdi for samfunnet!

 

Bli med på fotokonkurranse!

I forbindelse med kampanjen arrangerer vi en fotokonkurranse med temaet «lokal mat - lokal verdi». Du står fritt til å tolke temaet slik du selv ønsker.

Del ditt bidrag på Instagram med taggen #spislokalt2022 og @bondeogsmabrukarlaget eller send det til nora@smabrukarlaget.no, og vær med i trekningen av en flott premie. Du kan delta med så mange bidrag du ønsker. Ved å delta i konkurransen samtykker du til at Norsk Bonde- og Småbrukarlag kan dele videre ditt bidrag i sosiale medier med kreditering. Frist for å delta er 1. august 2022. 

Du kan følge kampanjen i NBS sine sosiale medier og på nettsiden vår.

 

Følg oss på Instagram