Jordbruksoppgjør 2022 Hoff, Gimming og Søyland - Foto: Nora May Engeseth/NBS

Jordbruksoppgjøret: Grunnlag for forhandlinger

Jordbruksoppgjøret Pressemelding

Jordbruket går i forhandlinger med staten. Det ble klart i dag. 

Jordbrukets forhandlingsutvalg varslet i ettermiddag staten om at det er grunnlag for forhandlinger om en jordbruksavtale for 2022.

- Situasjonen i næringa er alvorlig. Lønnsomheten har vært dårlig over lang tid, og kostnadseksplosjonen har forverret situasjonen, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Kjersti Hoff.

- Det er stor avstand mellom jordbrukets krav og statens tilbud. Vi trenger et vesentlig inntektsløft for bonden – det er avgjørende for norsk matsikkerhet. Vi går i forhandlinger med mål om å gi bonden et realt løft i årets oppgjør og styrke jordbruket i hele landet, sier Hoff.

Jordbruket leverte sitt krav 27. april. Kravet hadde en ramme på 11,6 milliarder kroner. 4. mai presenterte staten sitt tilbud. Tilbudet hadde en sammenlignbar ramme på 8,9 milliarder, 2,7 milliarder mindre enn jordbrukets krav. En stor andel av rammen er kostnadskompensasjon.

 

Kontakt:

Leder Kjersti Hoff
Tlf: 97120960