Tor Jacob Solberg Markering 17. April Kopi

Solberg om statens tilbud: - En hån

Jordbruksoppgjøret

I dag presenterte staten sitt tilbud til årets jordbruksforhandlinger. Tilbudet har en ramme på 3,3 milliarder kroner. Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg, kaller kravet en hån.

- For bonden betyr dette tilbudet at vi i 2024 skal ha en reell kjøpekraftsnedgang. Dette fører ikke til økt sjølforsyning eller sosial sikkerhet for bonden, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Tor Jacob Solberg. Han kaller kravet en hån.

732 millioner kroner er økte målpriser, mens 2297 millioner kroner er økning i bevilgningen over Statsbudsjettet. Ifølge staten vil tilbudet tette inntektsgapet med 40 000 kroner per årsverk.  Total inntektsvekst for 2024 er 91 000 kroner per årsverk.

Les også Budsjettnemnda: Luftpenger sikrer bondens inntektsutvikling for 2023

Onsdag forrige uke la Bondelaget frem et krav på 6,9 milliarder kroner. Avstanden mellom krav og tilbud er dermed på 3,6 milliarder kroner.

- Med dette tilbudet vil norske bønder fortsatt tjene mindre enn minstelønn i samfunnet. Det er et særdeles alvorlig signal regjeringen sender når de ikke tar våre klare virkelighetsbeskrivelser på alvor, sier Solberg.

Klikk her for å lese statens tilbud.