Deler av styret, fra venstre; Gudbrand Bræk, Jo Arne Ødegård, Margit Fausko (fadder) Karl-Sverre Holdal, Svein Kåre Eggebø (fylkessekretær) Tore Berger, Mina Lisa Schou, Mina Lisas ektemann - Foto: Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag

Jule- og nyttårsbrev fra Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag

Kjære medlemmer. Nok er år i Bonde og Småbrukarlagets ånd er snart omme. Det er et år som har vært positiv på flere måter, men samtidig ser vi mange utfordringer for norsk landbruk og norsk matvaresikkerhet i tiden som kommer.

Her i vårt jule- og nyttårsbrev kan dere lese om noen av de viktigste saker og hendelser i året som snart er omme.

På landsmøtet ble Tor Jakob Solberg enstemmig valgt som ny leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag. 

Tor Jakob Solberg

I jule- og nyttårsbrevet finner du også lenke til hans takketale på landsmøtet, en tale som viser at man har fått en leder som vil lede NBS inn i framtiden og gjøre organisasjonen til en ledende kraft i landbruket.

Du finner også litt om hva som fylkeslaget har som planer etter nyttår, og da kan dere notere dato for fylkesårsmøtet, som dere også finner i fylkeskalenderen.

Vi ønsker alle våre medlemmer, både gamle og nye, en riktig god jul og godt nyttår.

Med hilsen

Oslo Akershus Bonde og Småbrukarlag

Marius Andresen, leder                                 Svein Kåre Eggebø, fylkessekretær