20221018 130541

Fremtidens landbruk - fokus på fruktbar jord

Tirsdag 06.12.22 arrangerer Økologisk Innlandet seminar om "Fremtidens landbruk" på Lena Valle Videregående skole fra kl. 11.00-17.00.
Formålet med seminaret er å samle og inspirere bønder og andre med interesse for økt produksjon og forbruk av økologisk mat i Innlandet.
Her kan det være kunnskap å hente både for økologiske og konvensjonelle bønder.

Det settes søkelys på to aktuelle tema:

1. Karbon, gjødsel og næringsbalanse i økologisk landbruk

2. Marked og politiske ambisjoner

 

Programmet finner du i fila nederst til venstre på skjermen