257797649 7192709184088713 5065707363182605589 N

Kurs i arealplaner - hvordan gi innspill og uttalelser til planer

Ingrid Isumhaugen Olsen har holdt kurs for medlemmer i Oppland BS i arealplaner og hvordan vi kan gi innspill og uttalelser til planene. 

Kurset ble holdt på teams, og vi gjorde opptak. Under finner dere link til opptaket. Vi anbefaler alle å ta seg tid til å se og høre dette. Det var en veldig god gjennomgang. 

Innføringer i arealplaner - hvordan påvirke innholdet og utfallet av planer-20230123_193112-Opptak av møte.mp4