Forhandlingsutvalgets innspillsmøter med organisasjoner i landbruket

Organisasjoner i landbruket gis anledning til å komme med innspill til jordbruksforhandlingene. Mer informasjon om påmelding kommer. 

07. mar. 2023 - 08. mar. 2023