Fylkesledermøte

Fylkesledermøtet for å innstille på medlemmer til valgnemnda.

27. sep. 2022
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Program

27. sep. 2022

  1. Tidspunkt kommer.