Primærkrav 2023 Økt Sjølforsyning Og Totalberedskap

Lansering av NBS sitt tilbud til jordbruksoppgjøret

Velkommen til frokostseminar og lansering av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt tilbud (primærkrav) til jordbruksoppgjøret 2023.

22. mai 2023 - 08:30 - 11:00
Litteraturhuset i Oslo
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Følg seminaret her: https://www.youtube.com/live/GkKaOV94JIg?feature=share

 

Hvordan kan vi sikre økt sjølforsyning, samtidig som vi ivaretar andre mål for jordbrukspolitikken, bidrar til totalberedskapen og sikrer et bærekraftig jordbruk i framtida?

Velkommen til frokostseminar og lansering av Norsk Bonde- og Småbrukarlag sitt tilbud til årets jordbruksoppgjør. Vi vil presentere vår ramme og fordeling, og diskutere hvordan kravet er et ledd i å oppnå økt sjølforsyning og totalberedskap.

Et aktivt jordbruk over hele landet bidrar ikke bare til sysselsetting, verdiskapning og bosetting, men også til totalberedskapen. Med klimaendringer og et økende konfliktnivå internasjonalt, er det tydelig hvor viktig det er at Norge har en robust og mangfoldig matproduksjon. Vi må i større grad kunne klare oss selv.

Norge er på bunn i verden når det kommer til sjølforsyning. Vi importerer 61 % av den maten vi spiser, korrigert for import av fôr. Regjeringa har derfor satt seg et mål om å øke sjølforsyningsgraden til 50%.

Hvordan kan vi oppnå dette målet på en måte som er bærekraftig, utnytter ressursgrunnlaget og som ivaretar øvrige mål i jordbrukspolitikken?

Leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag Tor Jacob Solberg og seniorrådgiver Anders Bakke Klemoen presenterer NBS sitt krav til årets oppgjør. Deretter blir det panelsamtale om hvordan vi kan oppnå økt sjølforsyning og beredskap.

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle, og vil strømmes.

Frokost serveres fra kl.08.30.

Kontaktperson

Nora May Engeseth
nora@smabrukarlaget.no
41088785