Politisk verksted - Landsmøte 2022

Under årets landsmøte erstattes fredagsseminarene av et politisk verksted. Delegater og observatører til landsmøtet kan delta. 

28. okt. 2022 - 15:00 - 20:00
Hamar
Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Mer informasjon kommer.