Representantskapsmøte

28. okt. 2022 - 09:00 - 13:00
Hamar
Norsk Bonde- og Småbrukarlag