Sør-Frankrike landbruk korn - Foto: Thibaut Marquis/Unsplash

Studietur til Sør-Frankrike

NBS sitt kvinneutvalg arrangerer studietur for småbrukarkvinner 6. – 12. oktober 2022. Påmeldingsfrist er 15. august.

06. okt. 2022 - 12. okt. 2022
Kvinneutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Kvinneutvalget har i lang tid arbeidet for å få til en studietur som kan inspirere og engasjere aktive kvinner i organisasjonen og er glade for å presentere et program med tema kombinasjonsnæringer i distriktslandbruket i et kvinneperspektiv. Vi har stor tro på bonde til bonde-møter, og har innhentet gode erfaringer med studieturer i regi av NBS fra andre grupper som har vært i samme område. Vi ser på små bruk med allsidig drift og på alt man kan gjøre ut av det.

 

Mangfoldig program

Kvinnesatsing er næringsutvikling og vi har et mangfoldig program innen dyrehold, dyrking og organisering og småbrukarkvinnene som er primus motor for aktivitetene. De driver et utall kombinasjonsnæringer- husdyrproduksjon, korn- og grønnsakproduksjon, foredling, besøksgård, andelslandbruk, gårdsbakeri, markeder, utvikler samarbeid- og omsetningsformer, driver med turisme for å nevne noe. Vi får også møte og bli kjent med NBS sin søsterorganisasjon Confederation Paysanne. Målet med studieturen er inspirasjon og kunnskap som tas med hjem og videreføres lokalt både til de som er i landbruksnæringa og ikke minst de som vurderer å starte som gårdbrukere med kombinasjonsnæringer. Vi håper flere unge aktive eller framtidige kvinnebønder blir med på reisen.

 

Praktiske opplysninger

Studieturen organiseres av Kvinneutvalget i NBS i samarbeid med Yvonne Tonnaer som er programansvarlig. Vi skal besøke et mangfold av aktive og engasjerende småbrukarkvinner i fjellfylket Alpes Maritimes- med Nice som utgangspunkt. Foreløpig pris er kr 8500 i dobbeltrom og kr 9500 i enerom. Dette inkluderer fullpensjon på hotell og gjestehus, lokal transport, reiseleder og tolk. Reise tur-retur Nice kommer i tillegg. Kvinneutvalget arbeider med ekstern finansiering, og i løpet av juni vet vi om turen kan bli billigere. Vi oppfordrer interesserte til å søke finansiering fra faglag, samvirke, lokalt næringsliv, bank mm.

 

Påmelding

Kvinneutvalget tar imot spørsmål og fortløpende påmelding til KvU-leder Ingeborg Tangeraas på e-post ingeborg.tangeraas@4h.no. Det er en begrensning på 20 deltakere. Påmeldingsfrist så snart som mulig, senest 15. august.

Kontaktperson

Ingeborg Tangeraas
ingeborg.tangeraas@4h.no