Økouka

Temadag: Ungdom inn i landbruket

Bli med på ein interaktiv ettermiddag med Grønt Spatak og Slipp oss til – Ungdom inn i landbruket for å læra meir om korleis landbrukspolitikken påverkar din kvardag, korleis du kan vera ein landbruksaktivist og korleis du som ung kan kome deg inn i landbruket.

01. okt. 2022 - 15:00 - 17:30
Kulturhuset, Oslo
Grønt Spatak og Slipp oss til - Ungdom inn i landbruket
Me prøver også å få nokre unge bønder til å kome og snakka om korleis dei har gjort det. Dagen blir avslutta med ein kviss.
Meir detaljert program kjem etter kvart.
Me gleder oss til å sjå dykk på Kulturhuset laurdag 1. oktober kl. 15:00!
Det blir lett matservering.
Arrangementet er rusfritt, åpent for alle og gratis.
Informasjon om arrangørene:
Grønt Spatak er et tilbud for unge mellom 16 og 30 år som har lyst å jobbe frivillig i 10 dager på gård, seter eller som beitetilsyn mot kost og losji. Vi dekker også reisen, så det er HELT GRATIS. Les mer på vår hjemmeside. Grønt Spatak er et samarbeid mellom Natur og Ungdom og Norsk Bonde- og Småbrukarlag.
Slipp oss til - ungdom inn i landbruket er et prosjekt med formål om å øke rekrutteringen til et miljøvennlig norsk landbruk, og øke tilflyttingen til norske bygder. Bak prosjektet står Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Natur og Ungdom og Norges Bygdeungdomslag.
Natur og Ungdom er Norges største tverrpolitiske ungdomsorganisasjon som jobber med klima og miljø. Organisasjonen har over 6000 medlemmer og dekker landet fra Lindesnes til Kirkenes. Natur og ungdom jobber med miljøsaker både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.
Norsk Bonde- og Småbrukarlag er en interesseorganisasjon for bønder og andre som er opptatt av norsk jordbruk. Organisasjonen har om lag 6500 medlemmer fordelt på rundt 200 lokallag og 18 fylkeslag. Økt matproduksjon, næringsutvikling, lokal foredling, god dyrevelferd og levende kulturlandskap er viktige saker for organisasjonen.
ØKOUKA er en feiring av norsk økologisk mat som formidler både råvarer, kunnskap og inspirasjon. Uka vil vise frem mangfoldet av landbruk- og matproduksjon i Norge og knytte det til folks hverdag og arrangeres i 2022 i 15 byer/regioner. ØKOUKA Oslo 2022 består av arrangementer over hele byen i perioden 23. september – 2. oktober. Sjekk www.okouka.no for mer informasjon.
Spørsmål?
Har du noen spørsmål kan du alltids ta kontakt med prosjektkoordinator for Grønt Spatak, Magnus Flåten Nickelsen, på 94481716 eller på magnusn@nu.no.
Mer informasjon

Kontaktperson

Magnus Flåten Nickelsen
magnusn@nu.no
94481716